JO YLI 30 VUOTTA KOVAA AJOA

NDT aura on suomalainen, ketterä ja luotettava NDT-palveluiden toimittaja.

Me olemme rakentaneet raudan lujaa tietotaitoa NDT tarkastuksista ja laadun kontrollista jo kolmen vuosikymmenen ajalta.  

NDT (Non-Destructive Testing) tarkoittaa rikkomatonta aineenkoetusta. Eli NDT-tarkastuksia suoritettaessa testattavaa kohdetta ei tarvitse rikkoa.

NDT-tarkastukset soveltuvat muun muassa materiaalien eheyden määrittelyyn sekä valmistuksen ja asennuksen aikaiseen laadunvarmistukseen. NDT-tarkastus toimii myös tuotekehityksen tukena, valmistuksen seurantamenetelmänä, sekä valmistusmenetelmien kehittämisen ja valvonnan työkaluna.

Meiltä löytyy kaikki tarvittavat menetelmät ja huippuluokan asiantuntemus usealle teollisuuden alalle. Meriteollisuus, jalostamot, voimalaitokset ja metallityöpajat.

Toimimme globaalisti, mutta meidän  juuret ovat Suomessa. Toimipisteet: Naantali ja  Porvoo.

SÄÄSTÖÄ MINIMOIMALLA
LAITOKSEN SEISOKKIEN 
AIKAA